Bkmos Blog - chia sẻ thông tin, kiến thức dịch thuật

Bkmos Blog - tập hợp những bài viết chia sẻ thông tin, kiến thức dịch thuật, từ vựng, ngữ pháp, tin tức công ty, thông tin du học, visa xuất ngoại

Từ vựng chuyên ngành kế toán

Accounting entry: —- bút toán 2.     Accrued expenses —- Chi phí phải trả 3.     Accumulated: [...]

Thông tư hướng dẫn ghi bằng cấp bằng Tiếng Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM [...]

TỪ VỰNG CẤP BẬC QUÂN ĐỘI VIỆT NAM

1. Binh nhất: Private First Class, Senior Constable 2. Binh nhì: Private, Constable 3. Chiến [...]

Từ vựng tiếng Anh ngành thuế

Socialist republic of Vietnam => Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ministry of [...]

Một số thuật ngữ Tiếng Anh về hồ sơ thầu

Advance Payment : Tạm ứng Advance Payment Security : Bảo đảm tạm ứng Alternative proposals [...]

Tên tiếng Anh các bộ, ngành, cơ quan nhà nước

Việc dịch tên chính thức của các bộ, ngành, cơ quan nhà nước sang Tiếng [...]

Tên máy công trình bằng Tiếng Anh

Amphibious backhoe excavator : máy xúc gầu ngược (làm việc trên cạn và đầm lầy) [...]

Tên các giấy tờ làm visa

Primary diploma (Bằng tốt nghiệp tiểu học) Hight school diploma (Bằng tốt nghiệp cao học) [...]

Các loại bơm trong tiếng Anh

Bơm ly tâm trục ngang Horizontal Centrifugal pumps Bơm ly tâm trục đứng Vertical Centrifugal [...]

Dịch thuật các tên gỗ, cây sang Tiếng Anh

Bằng lăng cườm    Lagerstromia Cẩm lai    Rose-wood Giáng hương    Narra Padauk Gỗ [...]

Tên tiếng Anh các phòng, ban trong bệnh viện

Số TT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH 1 BAN GIÁM ĐỐC BOARD OF DIRECTOR 2 PHÒNG [...]

Trọn bộ từ vựng Tiếng Trung HSK3 đầy đủ nhất

Bộ từ vựng Tiếng Trung HSK3 đầy đủ nhất – là bộ từ vựng dùng [...]