Các môn học ngành khuyến nông bằng Tiếng Anh

bang diem nganh khuyen nong bang tieng anh

Tên môn học: KHUYẾN NÔNG (AGRICULTURE EXTENSION) 17 Xã hội học nông thôn Rural Sociology 18 Phát triển cộng đồng Community Development 19 Chính sách phát triển nông thôn Rural Development Policy 20 Kinh tế phát triển nông thôn Rural Development Economics 21 Hệ thống nông nghiệp Agricultural Systems 22 Thống kê kinh tế xã […]

Môn học ngành trồng trọt bằng Tiếng Anh

mon hoc nganh trong trot bang tieng anh

Tên môn họ: RỒNG TRỌT (CROP PRODUCTION) 17 Phân loại thực vật Plant Taxonomy 18 Sinh lý thưc vật Plant Physiology 19 Hoá sinh thực vật Plant Biochemistry 20 Di truyền Genetics 21 Khí tượng thuỷ văn Hydro – Meteorology 22 Sinh thái môi trường Environmental Ecology 23 Khoa học đất Soil Science 24 Khuyến […]

Các môn học ngành Quản Lý đất đai bằng Tiếng Anh

mon hoc nganh quan ly dat dai

Tên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (LAND MANAGEMENT) 17 Khoa học đất Soil Science 18 Đánh giá đất Land Use Assessment 19 Sinh thái môi trường Environmental Ecology 20 Đánh giá tác động môi trường Environmental Impact Assessment 21 Trắc địa Land Measuremet 22 Hệ thống nông nghiệp Agricultural Systems 23 Cơ sở dữ liệu […]

Môn học ngành chăn nuôi bằng Tiếng Anh

ten mon hoc bang tieng anh nganh chan nuoi

Tên ngành: CHĂN NUÔI (ANIMAL HUSBANDRY) II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Động vật học Zoology 18 Giải phẫu động vật Anatomy of Domestic Animals 19 Hoá sinh động vật Animal Biochemistry 20 Sinh lý động vật Animal Physiobiology 21 Chọn giống vật […]

Môn học ngành thú ý bằng tiếng Anh

ten mon hoc nganh thu y bang tieng anh

Tên ngành:THÚ Y (VETERINARY MEDICINE) II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Động vật học Zoology 18 Giải phẫu động vật Anatomy of Domestic Animals 19 Hoá sinh động vật Animal Biochemistry 20 Sinh lý động vật Animal Physiobiology 21 Chọn giống vật nuôi […]

Các môn học ngành Lâm Nghiệp bằng Tiếng Anh

mon hoc nganh lam nghiep bang tieng anh

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Thống kê toán học lâm nghiệp Statistic for Forestry researching 18 Sinh lý thực vật Plant Physiology 19 Đo đạc Land Measuremet 20 Thực vật rừng Forest Plant 21 Khoa học đất Soil Science 22 Khí tượng […]

Các môn học ngành kế toán bằng Tiếng Anh

mon hoc tieng anh nganh ke toan

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Kinh tế vi mô Microeconomics 18 Pháp luật kinh tế Economic Laws 19 Nguyên lý thống kê Statistics Theory 20 Nguyên lý kế toán Accounting Theory 21 Tài chính tiền tệ Monetary Finance 22 Marketing căn bản […]

Các môn học ngành tài chính ngân hàng bằng Tiếng Anh

cac mon hoc tai chinh ngan hang bang tieng anh

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Kinh tế vi mô Microeconomics 18 Pháp luật kinh tế Economic Laws 19 Nguyên lý thống kê Statistics Theory 20 Nguyên lý kế toán Accounting Theory 21 Tài chính tiền tệ Monetary Finance 22 Marketing căn bản […]

Các môn học ngành Quản Trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh

mon hoc quan tri kinh doanh bang tieng anh

I. Kiến thức giáo dục đại cương Basic Subject Knowledge I.1 Lý luận Mác-Lênin và tưởng Hồ chí Minh Marxism and Leninism sciences and Ho Chi Minh’ s ideology 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Fundamental Principles of Marxism and Leninist Phylosophy 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản […]

Biên dịch và phiên dịch là gì

phien dich la gi

I. Biên – Phiên dịch là gì? 1. Phiên dịch Hiểu một cách đơn giản là việc chuyển một chữ, một câu, một văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà không làm thay đổi nghĩa của chúng. Phiên dịch viên là người chuyên làm công việc chuyển các văn bản từ […]