Chính sách quyền riêng tư

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của chính sách. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web này. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Những thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ đó sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi có thông báo. Các thông báo này có thể được đưa ra theo các cách thức khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi email đến địa chỉ email người dùng đã đăng ký hoặc đăng bản sửa đổi của Chính sách trên trang web của chúng tôi.
Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các sửa đổi như vậy sẽ cấu thành: (a) Bạn đã thừa nhận Chính sách được sửa đổi; và (b) bạn đã đồng ý tuân theo và chấp nhận bị ràng buộc bởi Chính sách được sửa đổi.

1. Loại thông tin được thu thập

Để cung cấp hiệu quả hơn các dịch vụ đa dạng của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin sau đây:
– Thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin liên hệ của khách hàng.

2. Phương pháp thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Bạn cung cấp một số Thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi khi bạn: (a) đăng ký dịch vụ của chúng tôi và đăng ký địa chỉ email của bạn với chúng tôi; (b) tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc các cuộc thi do chúng tôi hoặc một trong các đối tác của chúng tôi tài trợ; (c) đăng ký nhận các ưu đãi đặc biệt từ các bên thứ ba được chọn; (d) gửi email, gửi biểu mẫu hoặc truyền thông tin khác qua điện thoại hoặc thư; hoặc (e) gửi thẻ tín dụng của bạn hoặc thông tin thanh toán khác khi đặt hàng và mua sản phẩm và dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ bạn tại các điểm khác trên trang web của chúng tôi khi có thông báo cho bạn biết thông tin sẽ được thu thập.

3. Công bố thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với người khác hoặc cho họ thuê thông tin này. Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ của mình thông qua các thỏa thuận theo hợp đồng với các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các bên thứ ba khác. Chúng tôi và các đối tác dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để vận hành các trang web của chúng tôi và để cung cấp dịch vụ của họ.
Chúng tôi sẽ khuyến khích các đối tác dịch vụ của mình áp dụng và đăng các chính sách quyền riêng tư. Tuy nhiên, việc các đối tác dịch vụ sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn chịu sự chi phối của chính sách quyền riêng tư của các đối tác dịch vụ đó và không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi.

4. Cập nhật và sửa thông tin

Chúng tôi tin rằng bạn cần được truy cập và chỉnh sửa thông tin nhận dạng cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể thay đổi mọi thông tin nhận dạng cá nhân trong tài khoản trực tuyến của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên kết với tài khoản của bạn theo hướng dẫn đã đăng trên trang web này.

5. Cập nhật và sửa thông tin

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, nếu bạn cho biết khi đăng ký rằng bạn muốn nhận đề xuất hoặc thông tin từ chúng tôi và các đối tác của chúng tôi, thì thỉnh thoảng, chúng tôi có thể gửi thư trực tiếp cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy bạn có thể quan tâm.

6. Bảo mật thông tin

Trên trang web của chúng tôi, bạn có thể yên tâm rằng Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được bảo mật, phù hợp với các tiêu chuẩn ngành hiện hành. Bảo mật tất cả Thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến người dùng là mối quan tâm lớn nhất đối với chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được bảo vệ theo nhiều cách. Bạn có quyền truy cập Thông tin nhận dạng cá nhân của mình thông qua mật khẩu và ID khách hàng duy nhất do bạn chọn. Mật khẩu này được mã hóa. Chúng tôi khuyên bạn không nên tiết lộ mật khẩu của mình cho người khác. Ngoài ra, Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn nằm trên máy chủ bảo mật, mà chỉ các nhân viên mới có quyền truy cập thông qua mật khẩu. Chúng tôi mã hóa Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn và theo đó ngăn các bên chưa được ủy quyền xem thông tin đó khi nó được truyền gửi đến chúng tôi.

Xem thêm Chính sách bảo mật của chúng tôi

7. Chính sách quyền riêng tư của Trang web bên thứ ba

Trừ khi được quy định khác đi trong Chính sách quyền riêng tư này, tài liệu này chỉ đề cập đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn. Các trang web khác, mà người dùng có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi, có chính sách quyền riêng tư và chính sách thu thập dữ liệu, các thực tiễn sử dụng và tiết lộ dữ liệu của riêng họ. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các chính sách hoặc thực tiễn hoạt động của bên thứ ba. Ngoài ra, các công ty khác đặt quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn xem hoặc nhấp vào quảng cáo của họ thông qua sử dụng cookie. Chúng tôi không thể kiểm soát việc thu thập thông tin này. Bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị quảng cáo này nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc họ sử dụng thông tin thu thập được.

8. Vấn đề về quyền riêng tư khác

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên mới được sử dụng trang web này. Theo chính sách của mình, chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân về khách truy cập dưới 18 tuổi.
Bạn cũng cần lưu ý rằng khi Thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp tự nguyện (ví dụ: tên, địa chỉ email, v.v.) trên trang web của chúng tôi, thông tin đó, cùng các thông tin bất kỳ nào khác được tiết lộ trong thông tin truyền đạt của bạn đều có thể được các bên thứ ba thu thập và sử dụng và có thể dẫn đến các tin nhắn không mong muốn từ bên thứ ba. Các hoạt động như vậy ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và Chính sách này không áp dụng cho các thông tin đó. Mọi tác vụ gửi thông tin lên các khu vực công khai trên trang web này đều được chấp nhận với sự hiểu biết rằng chúng có thể được tất cả các bên thứ ba truy cập. Nếu bạn không muốn bình luận của mình bị bên thứ ba xem được, bạn không nên gửi bất kỳ nội dung nào. Cuối cùng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và/hoặc thông tin tài khoản của mình. Hãy thận trọng và có trách nhiệm mỗi khi hoạt động trực tuyến.
Nếu cần thêm thống tin, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT BKMOS
Địa chỉ Số 73 Lê Lợi, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Mã số thuế 0401809616

https://bkmos.com