Tên máy công trình bằng Tiếng Anh

Amphibious backhoe excavator : máy xúc gầu ngược (làm việc trên cạn và đầm lầy)
Anchor and injection hole drilling machine : máy khoan nhồi và neo
Asphalt compactor : máy lu đường nhựa atphan
Asphalt pave finisher : máy rải và hoàn thiện măt đường atphan
Automobile crane : cần cẩu đặt trên ô tô
Backhoe excavator (drag shovel, backhoe shovel) : máy đào gầu ngược
Bridge crane : cần cẩu cầu
Bucket chain excavator : máy đào có các gầu bắt vào dây xích
Bucket wheel excavator : máy đào có các gầu bắt vào bánh quay
Cement crew conveyor : máy chuyển xi măng trục vít
Combined roller : xe lu bánh lốp
Compressed air pile driver : máy đóng cọc khí nén
Concrete discharge funnel : phễu xả bê tông
Concrete discharge hopper : máng trượt xả bê tông
Concrete mixer truck : xe trộn bê tông
Concrete spraying machine : máy phun bê tông
Concrete train : tổ máy rải bê tông và hoàn thiện mặt đường bê tông
Construction truck : xe tải dùng trong xây dựng
Crawler bulldozer : máy ủi bánh xích
Crawler crane : cần cẩu bánh xích
Crawler excavator (Crawler shovel) : máy đào bánh xích
Crawler tractor : máy kéo bánh xích
Derrick : cần trục đêríc
Diesel pile driver : máy đóng cọc điêzen
Drag shovel (backhoe shovel) : máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp
Dragline excavator : máy đào có gầu kéo bằng dây cáp
Dredger : máy hút bùn
Drilling jumbo, Two booms: máy khoan lớn hai cần
Dump truck : xe tải ben
Electric chain hoist : tời xích điện
Elevator : máy nâng
Excavator : máy đào dất
Floating bridge dredger : máy đào vét đặt trên cầu phao
Floating crane : cầu phà
Forklift truck : xe dĩa
Front shovel : máy xúc gầu thuận
Gantry crane : cần cẩu di chuyển trên ray
Grab bucket/clamshell) : cẩu gầu ngoạm
Grab clamshell crane : cần cẩu ngoạm
Grab dredger : máy vét gầu ngoạm
Grader : máy gạt
Hoist : cần cẩu cầu / tời nâng, kích
Hydraulic casing machine : máy ép đóng ván cừ thuỷ lực
Hydraulic telescopic excavator: máy đào thuỷ lực gắn trên giàn
Hydraulic vibro-hammer : búa máy rung thuỷ lực
Joint cutter : máy tạo các mối nối thi công
Leveling finisher : máy san phẳng và hoàn thiện
Machine for soil stabilizing : máy ổn định nền móng
Manual chain hoist : tời xích vận hành tay
Mole : máy đào đường ngầm
Moving walkway : băng tải bộ
Padfoot drum vibrating roller with blade : đầm/lu rung chân đế có lưỡi ủi đặt
Paving stone-laying machine: máy rải đá mặt đường
Pile driver : máy đóng cọc
Pneumatic drill : máy khoan khí nén
Pneumatic-tired roller with sprinkler system : máy lu bánh lốp có hệ phun nước
Pontoon-mounted crane : cần cẩu đặt trên phao
Pulley : ròng rọc
Quarry truck : xe tải chở đá
Radial scraper : gầu cẩu quay
Ready mix plant : trạm bê tông trộn sẵn
Refuse compactor : máy đầm nén rác thải
Rope-operated excavator : máy đầo có gầu kéo bằng dây cáp
Rubber-tyred bulldozer : máy ủi bánh lốp
Rubber-tyred excavator (Tire/Tyre shovel) : máy đào bánh lốp
Shield machine : máy đào đường ngầm
Side dump loader : máy đào đổ đất lên xe ben ở hai bên
Single-drum drive roller : máy lu đơn (1 quả lu)
Spraying machine for asphalt, tar, bitumen: máy phun atphan, vữa, nhựa bitum
Steam pile driver : máy đóng cọc hơi nước
Stick vibrator (submerged vibrator): máy đầm dùi
Sunction dredger : máy hút bùn
Swing loader : máy xúc gầu có thể quay
Tandem drum vibrating roller : máy lu rung (hai quả lu ở trước và sau)
Three-wheel roller : máy lu ba quả lu
Tire/Tyre roller : máy lu bánh lốp
Tower crane : cần cẩu tháp
Track tamper : máy đầm đường đất
Trailer : xe moóc
Trailer truck : xe tải kéo chở moóc
Trench compactor : máy đầm hào
Trench-cutting machine : máy đào hào, đào móng
Truck mixer, concrete pump : xe trộn và bơm bê tông
Truck-mounted elephant concrete pump: máy bơm bê tông vòi voi đặt trên xe ô tô
Truck-mounted multi-purpose concrete pump: máy bơm bê tông đa năng đặt trên xe ô tô
Vibrating plate compactor : máy đầm bàn
Vibrating rammer : máy đầm nện rung
Crawler tractor : máy kéo bánh xích
Derrick : cần trục đêríc
Diesel pile driver : máy đóng cọc điêzen
Drag shovel (backhoe shovel) : máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp
Dragline excavator : máy đào có gầu kéo bằng dây cáp
Dredger : máy hút bùn
Drilling jumbo, Two booms: máy khoan lớn hai cần
Dump truck : xe tải ben

Xem thêm: Tên các giấy tờ làm visa