Lưu trữ Danh mục: Thực hành dịch thuật

Tập hợp các bài viết, trường hợp thực tế để hỗ trợ thực hành dịch thuật cho khách hàng, sinh viên chuyên ngành dịch thuật nhằm nâng cao chuyên môn

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh văn hóa du lịch

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh văn hóa du lịch là bài viết chúng tôi tuyển chọn từ những dự an chúng tôi đã thực hiện. Đây là bài viết thuộc phần Thực hành dịch thuật mà chúng tôi đang dày công biên soạn để phục vụ quý độc giả khách hàng Bài viết thuộc […]

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh văn hóa

Tiếng Anh văn hóa là lĩnh vực về giới thiệu văn hóa một địa phương. Đây là chuyên ngành khó đòi hỏi người dịch phải am hiểu tập quán, văn hóa mới có thể dịch tốt Bài viết thuộc phần Thực hành dịch thuật mà chúng tôi muốn chuyển tải đến cho khách hàng BÀI […]

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh du lịch

Dịch thuật Tiếng Anh du lịch là chuyên ngành dịch thuật đòi hỏi nhiều kỹ năng và am hiểu về các địa phương, khu du lịch. Bài Thực hành dịch thuật Tiếng Anh du lịch hôm này thuộc phần Thực hành dịch thuật do chúng tôi tuyển chọn trong cá dự án chúng tôi đã […]

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 9

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 9 là một bài viêt nói về phố cổ Hội An. Đây là bài thuộc phần Thực hành dịch thuật mà chúng tôi đang biên soạn hoàn thiện. Hi vọng với bài viết này, chúng tôi mong sẽ là công cụ tham khảo để quý khách […]

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 8

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 8 là bài viết được chúng tôi tuyển chọn từ những dự án của đã thực hiện. Đây là bài viết thuộc phần Thực hành dịch thuật mà chúng tôi dã dày công biên soạn với hi vọng tạo một công cụ tham khảo đầy hữu […]

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 7

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí là loạt bài viết thuộc phần Thực hành dịch thuật mà chúng tôi tuyển chọn từ những dự án mà chúng tôi đã thực hiện với mục đích cung cấp quý khách hàng một tham khảo về cách dùng từ và cách dịch thể loại tài liệu […]

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 6

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 6 là bài viết trong loạt bài Thực hành dịch thuật mà chúng tôi muôn chuyển tải tới khách hàng để nâng cao vốn từ, cách thức dịch thuật tài liệu Tiếng Anh báo chí BÀI GỐC TIẾNG VIỆT VÌ SAO PHẢI CẢI CÁCH ĐÀO TẠO […]

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 5

Dịch thuật Tiếng Anh báo chí là chuyên ngành khó đòi hỏi người dịch phải có văn phong đặc biệt, sát với người đọc. Bài viết Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 5 là bài viết thuộc loạt bài Thực Hành dịch thuật mà chúng tôi đã dày công biên soạn với […]

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 4

Loạt bài Dịch thuật Tiếng Anh báo chí là loạt bài do chúng tôi tuyển chọn theo yêu cầu cùa quý độc giả khách hàng. Đây là loạt bài Thực hành dịch thuật chúng tôi đã dày công tuyển chọn từ những dự án mà chúng tôi đã thực hiện. Bài viết Thực hành dịch thuật […]

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 3

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh báo chí bài 3 là bài viết thuộc phần Thực hành dịch thuật mà công ty chúng tôi tuyển chọn theo yêu cầu của quý khách hàng và độc giả nhằm nâng cao vốn từ và kỹ năng dịch thuật Tiếng Anh báo chí. Bài viết sẽ phân tích […]