30 từ Tiếng Việt khó dịch sang Tiếng Anh nhất

30 từ Tiếng Việt khó dịch sang Tiếng Anh nhất là tập hợp những từ và cụm từ mà chúng tôi gặp phải trong thời gian dịch thuật nhiều dự án cho khách hàng. Đây là những từ, cụm từ theo chúng tôi ra rất khó dịch hoặc chỉ dịch một cách tương đối.

Bài viết thuộc phần Kiến thức dịch thuật mà chúng tôi muốn chuyển tải tới bạn đọc và khách hàng để thuận tiện hơn trong sử dụng

tu kho dich sang tieng anh
Những từ Tiếng Việt khó dịch sang Tiếng Anh nhất
 1. Ai: Those who (không dùng để hỏi mà để nói trống không)

  Ví dụ: Ai mong đợi điểu xấu nhất hầu như là người ít bị tuyệt vọng.-> Those who expect the worst are less likely to be disappointed.

 2. Phải chi: That (dùng để diễn tả ước muốn)

  Ví dụ: Phải chi tôi có thể gặp lại anh ấy.-> That I could see him again.

 3. Giá mà: if only (động từ đi sau chia ở thì quá khứ đơn giản

  Ví dụ: Giá mà tôi giàu có. -> If only I were rick. Giá mà tôi biết tên anh ấy -> If only I knew his name

 4. Nếu không thi: if not

  Ví dụ: Tôi sẽ đi nếu anh cùng đi, nếu không thì tôi thà ở nhà còn hơn -> will go if you are going, if not, I’d rather stay at home.

 5. Chỉ khi nào: only if (đảo chủ ngữ ra sau động từ)

  Ví dụ: Chỉ khi nào thầy giáo cho phép thì sinh viên mới được vào phòng -> Only if the teacher has given permission are students allowed to enter the room.

 6. Coi, xem: if, whether (dùng trong câu gián tiến, thuật lại cấc câu hỏi)

  Ví dụ: Anh ấy hỏi xem chúng ta có muốn uống chút gì không -> He asked whether we wanted a drink.

 7. Dau có…hay không: whether or not

  Ví dụ: Dẫu có yêu được cô ấy hay không anh ta cũng vui vẻ -> He will be happy whether or not she loves him.

 8. Có nên: whether

  Ví dụ: Tôi không chắc có nên nghỉ việc hay là tiếp tục làm -> am not sure whether to resign or stay on.

 9. Liệu: do you think hay if hay whether

  Ví dụ: Liệu trời có sắp mưa hay không? ->  Do you think it is going to rain?

 10. Thà: Would rather … than, better.

  Ví dụ: Bà ấy thà chết còn hơn mất con gái. -> She would rather die than lose her daughter.

 11.  Nên làm gì đó thì hơn/Có khôn thì: do better to do something.

  Ví dụ: Đừng mua bây giờ, nên cho để giá hạ thì hơn. -> Don’t buy now, you would do better to wait for the reduced price.

 12. Thà rằng: better

  Ví dụ: Thà rằng muộn còn hơn không -> Better late than never.

 13. Hoá ra: as it turned out; turn out to be sth/sb; turn out that.

  Ví dụ: Hoá ra tôi không cần đến ô -> I didn ‘t need my umbrella as it turned out. Hoá ra cô ấy là người yêu của anh trai tôi -> It turned out that she was my older brother’s girlfriend. Hoá ra công việc vất vả hơn tôi tưởng -> The job turned out to be harder than we thought.

 14. Thành thử, thành ra: therefore, that is why, hence.

  Ví dụ: Hôm qua tôi bị ngã xe đạp thành thử mới bầm -> I fell off my bicycle yesterday, hence the bruises.

 15.  Đến mức đỏ: That

  Ví dụ: Trời không lạnh đến mức đó đâu. -> It isn’t all that cold

 16. Thê’ tất, thế nên: evidently

  Ví dụ: Thế nên ông ta quyết định ra đi. -> Evidently he has decided to leave.

 17. Phàm: no matter whether, as, being

  Ví dụ: Phàm làm người thì không sống ngoài xã hội được.  -> Being a man, one can’t live apart from society.

 18. Chứ: But

  Ví dụ: Anh đã mua nhầm cái áo sơ mi rồi. Tôi cần cái màu xanh chứ không phải cái màu vàng. -> You have bought the wrong shirt. It is the blue one I wanted but the red one.

 19.  Không ai mà không: no man but

  Ví dụ: Không ai mà không cảm thấy tội nghiệp cho người ăn mày đó cả. -> There is no man but feels pity for that begger.

 20. Trừ phi: unless, but that

  Ví dụ: Tôi đã bị chết đuối rồi, trừ phi anh không nhìn thấy tôi dưới nước. -> I would have drowned, but that you had seen me in the water.

 21.  Xong: finish

  Ví dụ: Tôi đã ăn sáng xong -> I have finished my breakfast. Chúng tôi đã xây xong ngôi nhà đó -> We have finished that house.

 22.  Lại còn…nữa: yet more

  Ví dụ: Lại còn một điển hình nữa về việc buông lỏng tội phạm ->  Yet one more example of criminal negligence.Lại một đứa bé ra đời mà không có cha nữa.Yet one more newly born-child without having father.

 23. 23. Sở dĩ: if, that is way

  Ví dụ: Sờ dĩ chúng ta phải đấu tranh là vì quân xâm lược -> If we had to put up a fight, it was because of aggressors. Sở dĩ cô ấy mệt là vì đã làm việc quá vất vả -> If she was tired, it was because she worked too hard.

 24.  Thậm chí không: without so much as.

  Ví dụ: Hắn đã bỏ đi thậm chí không một lời chào tạm biệt. -> Off he went without so much as ‘goodbye”

 25. 25. Không cần riói thêm nữa: so much for sth/sb

  Ví dụ: Không cần nói thêm về kỳ thi đại học vừa qua nữa, chúng ta hãy cô” gắng đợi kỳ thi năm sau. -> So much for last university entrance exams, we can wait for the next year exams.

 26.  Không hẳn là: not so much sth as sth

  Ví dụ: Cô ta không hẳn là nghèo mà chính là phung phí tiền bạc -> She is not so much poor as careless with money. Chị ấy không hẳn là đẹp mà chính là mặc quần áo đắt tiền -> She is not so much beautiful as wearing expensive clothes.

 27. 27. Vừa mới…thì: no sooner….than

  Ví dụ: Anh ta vừa mới đến thì lại bị sai đi ngay. -> No sooner had he arrived than he was asked to leave again.

 28. 28. Vừa muốn…vừa muốn: just as soon do sth as do sth

  Ví dụ: Tôi vừa muốn ỏ nhà, vừa muốn đi xem phim -> I ‘djust as soon stay at home as go to the cinema.

 29. 29. Mới: Just (after)

  Ví dụ: Mối ãn cơm xong đừng làm việc gì nặng -> Not to do any heavy work just after having a meal.

 30. 30. Hoạ hoằn: once in a while

  Ví dụ: Hoạ hoằn lắm chúng tôi mới đi ăn nhà hàng -> Once ìn a while we go to a restaurant.

Xem thêm phần 3 nguyên tắc dịch thuật từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh để tham khảo thêm