Thực hành dịch thuật Tiếng Anh kinh tế bài 8

Thực hành dịch thuật Tiếng Anh kinh tế là loạt bài luyện tập dịch thuật do chúng tôi tuyển chọn và biên soạn dựa trên những dự án dịch thuật thực tế mà chúng tôi đã thực hiện. Bài viết thuộc phần Thực hành dịch thuật mà chúng tôi mong muốn gửi tới quý độc giả khách hàng với mong muốn trở thành một công cụ nâng cao kỹ năng dịch và từ vựng cho quý khách.

BÀI GỐC TIẾNG VIỆT

LIÊN DOANH VINAGEN-SAN MIGUEL

 1. Nhà máy bia SAN MIGUEL đầu tiên được thành lập tại Đông Nam Á vào năm 1890.
 2. Từ lâu San Miguel được công nhận trong số những tên tuổi bia hàng đầu thế giới, thị trường tiêu thụ bao trùm khắp nơi.
 3. Hiện nay San Miguel có 9 nhà máy tại Philipỉn, Hồng Kông, Trung Quốc, Inđônêxia, Nêpal.
 4. Trên thị trường Việt Nam khoảng 2 nãm trở lại đây, mức tiêu thụ của San Miguei đã giảm sút.
 5. Có nhiều nguyên nhân, trong đó một phần vì nạn bia nhập lậu và giá thành cao do phải nhập bia sản xuất tại Philipin.
 6. Trong khi đó thị trường bia nhộn nhịp, rộn ràng khiến San Miguel phải liên kết với Vinagen.
 7. Vinagen là liên doanh giữa công ty Bia Khánh Hoà và Bà Trần Thị Hường với vốn đầu tư ban đầu 14 triệu USD, đã chính thức đi vào sản xuất từ tháng 9-1993.
 8. Ra đời vào thời điểm và bối cảnh này, Vinagen đã gặp rất nhiều khó khăn. Việc cạnh tranh với các loại bia hợp “gu” Bắc Mỹ không tránh khỏi gian nan.
 9.  Gần đây Vinagen và San Miguel đã thoả thuận liên doanh sản xuất đồng thời hai nhãn hiệu bia Vinagen và San Miguel, theo hai dây chuyền công nghệ khác nhau tại nhà máy ở huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hoà.
thuc hanh dich thuat tieng anh kinh te bai 8
Thực hành dịch thuật Tiếng Anh kinh tế bài 8: LIÊN DOANH VINAGEN-SAN MIGUEL

PHÂN TÍCH VÀ HƯỚNG DẪN DỊCH THUẬT 

Câu 1

 

 • Nhà máy bia: Brewery beer, plant; beer factory.
  Eg: Nhà máy bia và nước ngọt Nha Trang: Nha Trang soft drink and beer factory.
  Plan = Nhà máy, thường phổ biến ở Mỹ và chỉ áp dụng cho các nhà máy chế biến (more common ỉn US and relates especially to industrial processes).
  FACTORY là từ thông dụng nhất và được áp dụng rộng rãi cho nhiều ngành nghề nhất. Tuy nhiên các bạn cũng nên tham khảo từ điển lớn để có thể sử dụng phong phú và chính xác hơn các từ sau đây: (Cùng có nghĩa là “nhà máy “). Factory; works; plant; mill…
 •  Bia hơi: draught beer. Eg: * Loại bia hơi này vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng = This (kind of) draught – beer is both aromatic and nutritious.
 • Nhà máy rượu: distillery (= place where gin, whisky, etc… are distilled) Eg: Nhà máy rượu Bình Tây = Binh Tay Distillery.

Câu 2

 • Công nhận = to acknowledge; to allow; to recognize (hoặc – see; to concede; to approve… Ex: I allow that they are right = tôi công nhận bọn họ có lý. She concedes this point in your argument – chị ấy công nhân điểm này trong bài tranh luận của anh.
 • Từ lâu: for a long time; long (adv)… LONG có nhiều từ loại (parts of speech): adjective; noun; adverb; verb. Ở đây ta dùng “long” như “adverb”
  Eg: * Were you in this city long? = bạn đã ở thành phố này (từ) lâu rồi chớ ?
  * Stay as long as you like = bạn cứ ở lại bao lâu tuỳ ý bạn thích.
 • Từ lâu… đầu thế giới: Có thể dịch: For a long time. S.M has been acknowledged as one of the most famous beer in the world hoặc S.M has long been recognized as one of the leading names in the world. Ta cũng có thể dùng “possessive case”: … as one of the world’s leading names.
 • Thị trường tiêu thụ… khắp nơi = its markets of consumption everywhere (= in every place).

Câu 3

 • San Miguel nên thay = ít để tránh lập lại nhiều lần từ này.
  Nhớ: Phi-líp-pin trong tiếng Anh phải có “THE” đứng trước.

Câu 4

 • Khoảng 2 năm trở lại đây = ỉn the two recent years, in two years not long ago (= before)…
 • Mức tiêu thụ: The consumption; the quantity consumed; the consuming…
 • Giảm sút: To decrease; to go down; to become less…
 • Câu này nên dịch ngược thì dễ hơn và hợp cấu trúc tiếng Anh hơn. The consumption of SIM in the two recent years has gone down on the Vietnamese market.

Câu 5

 • Nguyên nhân: reason (n) cause (n); justification; ground (n) motive (n) đề nghị các bạn tham khảo thêm từ điển lớn để sử dụng chính xác hơn các “từ” này). Ở đây tôi chỉ nói đến 2 từ “Reason” và “Cause”.
  Reason (n) = lý do => to reason = tranh luận… Cause (n) = nguyên nhân => to cause = gây ra.
  Eg: She din’t give any reasons for leaving = Chị ấy đã không cho biết bất cứ lý do nào chị đã ra đi. We are resoning with Nam about that problem = chúng tôi đang thảo luận với Nam.
  * Do you know the causes of the Second World War? = Bạn có biết các nguyên nhân của Đệ nhị thế chiến không?
  * What caused her death ? = Điều gì đã gây ra cái chết của nàng ?
  Qua các ví dụ trên ta thấy:
  Reason = lời giải thích người ta đưa ra vì sao một điều gì đó lại được làm (The explanation that people give for why something is done).
  Cause = là cái gì đó nó khiến cho sự việc xẩy ra (is what makes something happen).
  Một phần = partly (adv); in part; to some extent.
  Eg: That tool is made partly of wood and partly of iron = dụng cụ đó được làm một phần bằng gỗ, một phần bằng sắt.
 • Vì nạn bia nhập lậu = because of illegally imported beer.
 • Giá thành = prime cost; production cost…
  (Prime có 3 từ loại: (adj) & (n); (vt). Ở đây ta dùng nó như (adj) = fundamental; primary).

Câu 6

 • Trong khi đó: meanwhile, meantime (adv.), at the same time, in the time between two events… Eg: She continues working, Meanwhile (hoặc meantime), they go out shopping = Chị ấy tiếp tục làm việc trong khi đó bọn họ lại đi mua sắm.
 • Nhộn nhịp, rộn ràng = busy; occupied; animated; lively (adj); full of activity…
  Eg: Could I have a word with you if you’re not too busy? = tôi có thể nói với bác một lời nếu bác không quá bận rộn (được không ạ) ?
  That’s a busy office; street; town… = Đó là một văn phòng, đường phố, thị trấn… nhộn nhịp.
  Câu này có thể dịch thành 2 mệnh đề độc lập hoặc 1 mệnh đề phức: Meanwhile, the beer market is full of activities. This obliges S.M to cooperate with Vinagen. hoặc theo cách của “bài dịch tham khảo” cuối sách.

Câu 7

 • Vốn đầu tư ban đầu: initial invested capital.
 • Chính thức: officially (adv); with official authority; in unofficial manner…
 •  Đi vào sản xuất = to come into production; to go into operation; to operate; to work…

Câu 8

 • Ra đời = to be born; to come into being; to be established hoặc to be set up; to be founded… (nghĩa trong bài).
 • Gặp = to face; to meet; to encounter…
  Eg: Can you meet (= face) misfortune with a smile ? = Bạn có thể vui vẻ đối đầu với nghịch cảnh chăng ?
 • Các loại bia hợp “gu” Bắc Mỹ = the type of favoured North American Beer hoặc không dùng “the types of” cũng được.
 • Gian nan: harsh (adj); cruel; severe (adj), hard (adj); difficult (adj)…

Câu 9

 •  Thoả thuận: to agree, to consent…
  They agreed to start early = họ thoả thuận khởi hành sớm.
  Duyen’s father would not consent to her marrying a foreigner = Bố (của) Duyên hẳn không thoả thuận (đồng ý) với việc nàng lấy người nước ngoài.
 • Đồng thời: simultaneously (adv); at the same time…
 • Theo hai dây chuyền công nghệ khác nhau = at two different lines (khỏi cần dịch “industrial”).
  Câu này có thể dịch: Lately, Vinagen and S.M has agreed to simultaneously produce… hoặc Recently, Vinagen and S.M has come into a joint venture to…

Bài dịch tham khảo:

VINAGEN-SAN MIGUEL JOINT VENTURE

 1. The first SAN MIGUEL Brewery was founded in Southeast Asia in 1890.
 2. San Miguel has long been recognised as one of the leading names in the world with markets of consumption everywhere.
 3. At present, it has 9 plants in the Philippines, Hongkong, China, Indonesia, Nepal etc…
 4. The consumption of San Miguel in the two recent years has decreased on the Vietnamese market.
 5. There are a lot of reasons, of which, partly because of illegally imported beer and of high prime cost of beer imported from the Philippines.
 6. Meanwhile, the beer market is busy’ with activities which induce San Miguel to come into co-operation with Vinagen.
 7. Vinagen is the joint venture between Khanh Hoa Brewery and Mrs.Tran Thi Huong with an initial invested capital of us$ 14 million. It has officially gone into operation since September 1993.
 8. Coming into being at this time and this situation, Vinagen faced a lot of difficulties. The competition with favoured North American beer is certainly very harsh.
 9. Recently VINAGEN and SAN MIGUEL has entered into a joint venture to simultaneously produce Vinagen and San Miguel beer at two different lines in a plant in Dien Khanh District, Khanh Hoa Province.

Tham khảo thêm Thực hành dịch thuật Tiếng Anh kinh tế bài 7 để nâng cao từ vựng