Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

xơ trung bình

“xơ trung bình” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh ngành dệt may: normal fibre, medium fine fibre (từ 0,24 đến 0,70 tex)
Ví dụ:

Leave a Reply