Trung tâm sản xuất

“Trung tâm sản xuất.” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: production centre
Ví dụ: chúng tôi đã viếng thăm cả hai khu trung tâm sản xuất của họ.
we have visited both of their production centres.