Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

tốc độ kéo sợi

“tốc độ kéo sợi” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh ngành dệt may: spinning speed
Ví dụ:

Leave a Reply