Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

máy xé ngang

“máy xé ngang” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh ngành dệt may: blower, cylinder opener, horizontal opener, horizontal cylinder opener
Ví dụ:

Leave a Reply