Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

máy thử nén thủng vải

“máy thử nén thủng vải” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh ngành dệt may: eclatometer, bursting strength tester
Ví dụ:

Leave a Reply