Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

máy kéo sợi

“máy kéo sợi” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh ngành dệt may: spinning frame, spinner
Ví dụ:

Leave a Reply