Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

Kế hoạch trợ cấp hưu

“Kế hoạch trợ cấp hưu.” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: pension scheme
Ví dụ: □ chúng tôi trả lương hậu hĩ, có triển vọng tương lai, có nghỉ phép, có kế hoạch trợ cấp hưu, có tiền đau ốm, vân vân.
we offer excellent pay, prospects, holidays, pension scheme, sick pay. etc.

Leave a Reply