Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

hấp phụ (sự)

“hấp phụ (sự)” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh ngành dệt may: adsorption
Ví dụ:

Leave a Reply