đơn đặt hàng số lượng lớn

“đơn đặt hàng số lượng lớn” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh:bulk order
Ví dụ: □ chúng tôi mong rằng ông sẽ giảm 5% đối với đơn đặt hàng số lượng lớn.
we trust that you will grant us a 5% reduction for bulk orders