Category Archives: Từ điển chuyên ngành Việt-Anh

Từ điển chuyên ngành Việt-Anh là tập hợp từ vựng Việt Anh phục vụ ngành như: Kinh tế, công nghệ, dệt may …. hỗ trợ trong các hoạt động công việc, giao dịch với các đối tác nước ngoài, nghiên cứu công nghệ

bình nghị

“bình nghị ” dịch sang Tiếng Anh là gì? Nghĩa Tiếng Anh: Assess through discussion Ví dụ: Bình nghị diện tích và sản lượng To assess through discussion areas and output. Binh nghị công lao, thành tích To assess through discussion services and achievements. Dân chủ binh nghị To assess through democratic discus¬sion