Category Archives: Từ điển chuyên ngành Việt-Anh

Từ điển chuyên ngành Việt-Anh là tập hợp từ vựng Việt Anh phục vụ ngành như: Kinh tế, công nghệ, dệt may …. hỗ trợ trong các hoạt động công việc, giao dịch với các đối tác nước ngoài, nghiên cứu công nghệ

bình thường

“bình thường ” dịch sang Tiếng Anh là gì? Nghĩa Tiếng Anh: Ordinary, usual, normal, indifferent Ví dụ: Sức học nó bình thường His performance at school is indifferent. Những người bình thường nhưng lại vi đại Ordinary but great people. Thời tiết năm nay bình thường This year, the weather is just normal. Người […]