Category Archives: Từ điển chuyên ngành Việt-Anh

Từ điển chuyên ngành Việt-Anh là tập hợp từ vựng Việt Anh phục vụ ngành như: Kinh tế, công nghệ, dệt may …. hỗ trợ trong các hoạt động công việc, giao dịch với các đối tác nước ngoài, nghiên cứu công nghệ