Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

bon ban

“bon ban” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh:in quadruplicate
Ví dụ: □ chúng tôi cần hóa đơn kèm theo bốn bản và hai hóa đơn lãnh sự.
we require invoice in quadruplicate and two consular invoices.

Leave a Reply