Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

bỏ lửng

“bỏ lửng” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: Leave unfinished, leave half- done
Ví dụ:

Leave a Reply