Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

bỏ lỡ

“bỏ lỡ ” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh:
Ví dụ:

Leave a Reply