Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

Bỏ không

“Bỏ không ” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: Idle, unused
Ví dụ: Đất bỏ không Idle land

Leave a Reply