Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

biệt tin

“biệt tin ” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: Without news, without tidings
Ví dụ:

Leave a Reply