Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

bến tàu

“bến tàu ” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: Wharf.
Ví dụ:

Leave a Reply