Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

băng ca

“băng ca ” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh: Stretcher
Ví dụ:

Leave a Reply