Từ điển chuyên ngành Việt Anh

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Việt Anh đầy đủ nhất!

áo cà sa

“áo cà sa” dịch sang Tiếng Anh là gì?
Nghĩa Tiếng Anh ngành dệt may:buddhist priest ‘s dress
Ví dụ:

One Response

  1. Bkmos 28/08/2020

Leave a Reply