Category Archives: Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành

Tập hợp những bài viết nhằm mục đích nâng cao từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành do Bkmos biên soạn và gửi tới khách hàng phục vụ học tập và công việc

Các môn học ngành Quản Trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh

mon hoc quan tri kinh doanh bang tieng anh

I. Kiến thức giáo dục đại cương Basic Subject Knowledge I.1 Lý luận Mác-Lênin và tưởng Hồ chí Minh Marxism and Leninism sciences and Ho Chi Minh’ s ideology 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Fundamental Principles of Marxism and Leninist Phylosophy 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản […]

Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong quân đội

hoc ngoai ngu hieu qua

Bộ tổng tham mưu: General Staff Tướng /Đại tướng : General Thượng tướng : Lieutenant-General / Three Star General Trung tướng : Major- General Thiếu tướng : Brigadier Thống chế : Marshal Đại tá : Colonel Thượng tá : Senior Lieutenant colonel Trung tá : Lieutenant colonel Thiếu tá : Major Đại úy : Captain […]

Từ vựng tiếng Anh dịch Báo Cáo tài chính

dich thuat bao cao tai chinh

Short-term assets: tài sản ngắn hạn Cash and cash equivalents: tiền và các khoản tương đương tiền Short-term investments: đầu tư tài chính ngắn hạn Trading securities: chứng khoán kinh doanh allowances for decline in value of trading securities: dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh held to maturity investments: đầu tư nắm giữ […]