Tổng quan về dịch vụ dịch thuật

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức kinh doanh đang thực hiện công việc kinh doanh của họ trên quy mô toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tiếng Anh thường được sử dụng phổ biến nhất., tuy nhiên mỗi quốc gia lại có ngôn ngữ riêng của họ mà tài liệu thường được lưu trữ bằng ngôn ngữ đó. Mặt khác, không phải toàn bộ các tổ chức kinh doanh đều có thể học được hết toàn bộ các ngôn ngữ đó. Cũng chính vì thế mà dịch vụ dịch thuật được ra đời với nhu cầu ngày môt tăng lên. Dịch vụ dịch thuật là dịch vụ chuyển đổi các văn bản, tài liệu, lời nói từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác khi có yêu cầu.
Tổ chức hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp là người có khả năng nói, hiểu và viết tốt ngôn ngữ để có thể dịch từ một ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. Dịch vụ dịch thuật không giới hạn ở việc chuyển đổi ngôn ngữ ở tài liệu sang ngôn ngữ đích bằng cách viết, nói mà còn phải chuyển đổi giữa các định dạng tài liệu với nhau để từ đó đưa ra một sản phẩm mà khách hàng dễ hiểu nhất với ý nghĩa ban đầu. Người làm dịch thuật chuyên nghiệp cần phải am hiểu rộng các ngôn ngữ khác nhau. Họ phải hiểu sâu về ngôn ngữ nguồn (ngôn ngữ của tài liệu hiện tại) và ngôn ngữ đích (ngôn ngữ dịch ra). Cũng chính vì thế ngoài việc am hiểu từ vựng, văn hoá người dịch còn phải biết tìm hiểu về phong cách, trạng thái từ đó tạo ra các bản dịch cẩn thận và phù hợp với khách hàng theo từng hoàn cảnh. Dịch thuật là việc kết hợp của nghệ thuật và khoa học.
Các doanh nghiệp và doanh nhân đều hiểu tâm quan trọng của việc dịch thuật và vì thế họ luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn một đơn vị dịch thuật chuyên nghiệp để không ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của họ. Một sự sai sót về từ vựng, ngữ nghĩa, văn phong, ngữ pháp sẽ tạo ra những tốt thất không nhỏ về uy tin và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, kinh nghiệm khả năng dịch thuật của các đơn vị cung cấp dịch thuật luôn được đặt lên hàng đâu khi lựa chọn thông qua việc kiểm tra và tổ chức lựa chọn trước khi doanh nghiệp ký hợp đồng với đối tác dịch thuật đó.
Một điều nữa là các đơn vị dịch thuật thường phải am hiểu về chuyên ngành của khách hàng vì thế họ phải luôn chuẩn bị và phát triển các đội ngũ về chuyên ngành đó chẳng hạn như: Tài chính. luật pháp, bất động sản, công nghệ thông tin, thương mại, y tế…. Đây chính là chìa khoá thành công của một đơn vị dịch thuật.