Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Zero-rate goods

‘Zero-rate goods” dịch sang tiếng việt là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Các hàng hóa có mức thuế bằng 0
Giải thích thuật ngữ: Xem VALUE-ADDED TAX

Leave a Reply