Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Zellner-Giesel

“Zellner-Giesel’ dịch sang tiếng việt là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế:Quy ước Zellner-Giese
giải thích thuật ngữ: ‘Một phương pháp được thiết kế đặc biệt cho ước lượng nhất quán các thông số của phương trình trễ phân phối sau khi biến đổi KOYCH mà có tính đến thực tế là biến đổi đó có thể đưa vào tương quan chuỗi của thành phần nhiễu.

Leave a Reply