Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Z variable

‘Z variable” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Biến số Z.
Giải thích thuật ngữ: Xem NORMAL DISTRIBUTION.

Leave a Reply