Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Yeild gap on securities

Yeild gap on securities’ dịch sang tiếng việt là gì?
Nghiã tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Chênh lệch lợi tức chứng khoán
giải thích thuật ngữ: xem

One Response

  1. nguyendinhphuc 5 Tháng Mười, 2020

Leave a Reply