Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Wood Packaging

‘Wood Packaging’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Thùng gỗ đựng hàng
Giải thích thuật ngữ: Các sản phẩm được làm từ gỗ như tấm nâng hàng, thùng thưa, thùng tô nô.

Leave a Reply