Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Warehousing

“Warehousing ” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải:
Giải thích: Lưu kho việc gửi hàng vào kho (warehouse) (xem:Storage)

Leave a Reply