Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Wage drift

Wage drift’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt theo chuyên ngành kinh tế: Mức trượt tiền công
giải thích thuật ngữ: Việc tăng mức lương hiệu lực từng đơn vị đầu vào lao đọng theo thoả thuận nằm ngoài sự kiểm soát của các thủ tục về định mức lương.

Leave a Reply