Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Ventilated container

“Ventilated container ” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Tontainer thông gió
Giải thích: (Xem: Ventilation).

Leave a Reply