Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Vadose Zone

‘Vadose Zone’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tầng nước cạn
Giải thích thuật ngữ: Vùng giữa bề mặt đất và gương nước nơi lượng hơi ẩm chưa đạt mức bão hòa (ngoại trừ ở rìa mao dẫn) và áp suất thấp hơn áp suất khí quyển. Những khe hở trong đất có đặc tính chứa không khí và các loại khí khác. Rìa mao dẫn cũng được tính vào vùng nước cạn. (Xem: tầng không bão hoà)

Leave a Reply