Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

TEU (Twenty feet equivalent unit )

“TEU (Twenty feet equivalent unit )” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: Đơn vị container bằng 20 foot
Giải thích: Là đơn vị container cỡ 20 ’ (foot) được dùng làm tiêu chuẩn đo lường sức chứa container của con tàu và tính cước chuyên chở.

Leave a Reply