Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Sunk cost fallacy

Sunk cost fallacy’ dịch ra Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế: Sự hiểu lầm về chi phí chìm.

Leave a Reply