Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Stopper

“Stopper” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: cái hãm lỉn neo, vật chặn lại, móc sắt
Giải thích:

Leave a Reply