Single European Atc (SEA)

Single European Atc (SEA)’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Đạo luật châu Âu
giải thích thuật ngữ: Bản thoả thuận này thuộc phạm vi hệ thống CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU (EC), bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/1987. SEA dự định rằng cho tới cuối 1992, sự phát triển trong chính sách nội bộ EC cần đặt ra mục tiêu cho một thị trường duy nhất, với sự di chuyển tự do của vốn, lao động, dịch vụ và hàng hoá thay thế cho những thoả thuận không mang tính phối hợp đã từng tồn tại đến năm 1987