Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Rating

“Rating” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: cấp bậc chuyên môn thấp nhất, chức danh thấp nhất
Giải thích:

Leave a Reply