Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Radon Daughters/Radon Progeny

‘Radon Daughters/Radon Progeny’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Hậu duệ rađon/ Radon con
Giải thích thuật ngữ: Những sản phẩm radon phân rã phóng xạ tồn tại trong một thời gian ngắn, phân rã thành đồng vị chì tồn tại trong một thời gian dài hơn. Đồng vị chì này có khả năng bám vào bụi bay và các hạt khác, nếu hít phải sẽ làm tổn thương niêm mạc phổi.

Leave a Reply