Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Qualify

“Qualify” dịch sang Tiếng Việt là gì?
Nghĩa Tiếng Việt chuyên ngành Hàng Hải: hạn chế, dè dặt, làm nhẹ bớt, định phẩm chất, định tính chất
Giải thích:

Leave a Reply