Personal income

Personal income’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Thu nhập cá nhân.
Giảuithích thuật ngữ: Lưu lượng thu nhập tích luỹ lại của một cá nhân hoặc hộ gia đình