Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Passche price index

Passche price index’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Chỉ số giá Passche.
Giảỉ thích thuật ngữ: Chỉ số giá gia quyền theo năm hiện hành

Leave a Reply