Ozone Layer

‘Ozone Layer’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Tầng ôzôn
Giải thích thuật ngữ: Tầng bảo vệ trong bầu khí quyển cách mặt đất khoảng 15 dặm. Tầng này có thể hấp thu một phần tia cực tím, do đó làm giảm các bức xạ có hại đến được bề mặt trái đất.