Ozone Depletion

‘Ozone Depletion’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành môi trường: Sự bào mòn tầng ôzôn
Giải thích thuật ngữ: Sự phá hủy lớp ôzôn ở tầng bình lưu vốn là lớp bảo vệ trái đất khỏi tia bức xạ cực tím gây hại cho cuộc sống. Sự phá hủy này xảy ra do sự phân ly của khí clo và/hay khí brôm chứa các hợp chất (CFC hay halogen). Các hợp chất này bị phân ly khi chúng đến tầng bình lưu và sau đó thúc đẩy sự phá huỷ các phân tử ôzôn.