Từ điển Anh Việt chuyên ngành

Tra cứu từ vựng chuyên ngành Anh- Việt đầy đủ nhất!

Option value

Option value’ dịch sang tiếng việt nghĩa là gì?
Nghĩa tiếng việt chuyên ngành kinh tế: Giá trị của quyền lựa chọn.
Giải thích thuật ngữ: Là giá trị mà người tiêu dùng có được trong việc có quyền chọn mua một loại hàng hoá

Leave a Reply